Guest

Rezumat temă

 • 1
  Afişează doar tema 1

  Modul Pedagogie  Ovidiu Pânișoară

  Ion-Ovidiu Pânișoară (n. 1974) este profesor universitar doctor, Directorul Departamentului pentru Formarea Profesorilor și conducător de doctorat în Științe ale Educației în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București.

  Coordonează proiecte în mediul public și privat, a publicat 12 cărți ca autor și co-autor dintre care cele mai recente sunt volumele Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică, Polirom 2009 și Motivarea pentru cariera didactică, Editura Universității din București, 2010. Cea mai cunoscută apariție editorială este Comunicarea eficientă (trei ediții), pentru care a primit în anul 2010 Premiul Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române.

  Coordonează colecția Carieră. Succes. Performanțe la Editura Polirom.

   Crenguţa-Lăcrămioara Oprea

  Crenguţa-Lăcrămioara Oprea este conferentiar universitar doctor în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, Departamentul pentru Formarea Profesorilor, doctor în Ştiinţele Educaţiei.

  A lucrat și lucrează în continuare în cadrul unor proiecte şi programe de cercetare naţionale şi internaţionale. A publicat cărți ca autor și co-autor dintre care cea mai recentă este „Strategii didactice interactive”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, a IV- a editie, 2009 – autor unic. Este formator in cadrul programelor de perfecţionare a profesorilor, Programul de formare continuă „Învătarea creativă”, desfăşurat la Piatra Neamţ, Programul de formare continuă a profesorilor „Didactica Nova”, desfăşurat la Bucureşti, Programului naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (DeCeE), desfăşurat la Bucureşti, Programului „Formare continuă prin credite profesionale transferabile”, desfăşurat la Bucureşti, Brăila, Călăraşi), Programul „Consilierea activă”, desfăşurat la Timişoara.


 • 2
  Afişează doar tema 2

  Modul Comunicare şi relaţii publice  Vasile Tran

  Vasile Tran este profesor universitar doctor în cadrul Scolii Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și profesor asociat la Academia Română de Informații București.

  Licențiat în: filosofie; istorie; stiinte politico-militare; doctor în sociologie; are cursuri postuniversitare în comunicare și relații publice, psihopedagogie și operațiuni psihologice speciale. Este expert în comunicare în situații de criză și razboi imagologic și în această calitate a a participat la numeroase schimburi de experiență cu cadre didactice universitare și specialiști din: Anglia, Belgia, Franța, Italia, Germania și SUA. A predat cursuri de comunicare și relații publice la Academia de Informare și Comunicare, Germania, 2000.

  Are o experiență de peste 20 de ani de predare în învățământul universitar și postuniversitar în domeniul comunicării și relațiilor publice.

  Între lucrările publicate se numără: Teoria comunicării; Comunicare, patologii și terapii în comunicare; Raportul om-tehnică; Comunicarea în situații sociale critice.

   

  Irina Stănciugelu

  Irina Stănciugelu este lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice SNSPA, unde susţine cursurile de Teoria comunicării şi Relaţii Publice în şcoli. Interesele de cercetare sunt îndreptate către domenii diverse: filosofia culturii, etica relaţiilor publice şi a comunicării sociale, comunicarea riscului şi comunicarea în situaţii de criză. Dintre lucrările publicate amintim: Măștile comunicării. De la etică la manipulare și înapoi (2009), Comunicarea în situaţii de urgenţă. Ghid practic, coautor (2006), Imagine şi comunicare în afaceri, coautor (2004), Gen şi reprezentare socială, coautor (2004), Teoria comunicării, coautor (2003), Prefixul post al modernităţii noastre. Studii de filosofie a culturii (2002).


 • 3
  Afişează doar tema 3

  Modul Psihologie  Mugur Ciumăgeanu

  Psiholog si psihoterapeut, coordonator al Centrului Național de Sănătate Mintală în perioada 2006-2008, conferențiar universitar, Mugur Ciumageanu este director de programe de formare la Asociația de Terapie Comportamentală și Cognitivă.

  În 2002, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara  i-a acordat titlul de doctor în medicină pentru o lucrare în domeniul psihiatric.

  Mugur Ciumăgeanu a activat în numeroase proiecte ne-guvernamentale în câmpuri variate cum ar fi educaţia, dezvoltarea rurală, facilitare comunitară, combaterea violenţei domestice şi dezvoltarea de servicii pentru grupuri defavorizate.

  Mugur Ciumăgeanu a lucrat ca medic rezident şi apoi ca psiholog clinician în spitale psihiatrice din Franţa şi România. În 2006 a preluat conducerea Centrului Naţional de Sănătate Mintală, înfiinţat cu scopul de a coordona reforma serviciilor publice de sănătate mintală din România. Din 2008, Mugur Ciumăgeanu a părăsit sistemul public şi actualmente lucrează ca psihoterapeut autonom şi în domeniul formării profesionale de psihoterapie, precum şi ca expert în proiecte ale unor organizaţii de drepturile omului cum ar fi Agenţia de Monitorizare a Presei (ActiveWatch) sau Salvaţi Copiii.

  Pe parcursul ultimilor ani şi-a adus contribuţia la îmbunătăţirea suportului legislativ în favoarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală, a contribuit la formarea profesioniştilor din sistemul public psihiatric, precum şi a viitorilor psihoterapeuţi cognitiv-comportamentali.

   

   Sorina Petrică

  Sorina Petrica este psiholog la Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii al Organizaţiei Salvaţi Copiii, unde desfăşoară activităţi de consiliere şi terapie cu copii şi adolescenţi diagnosticaţi cu tulburări de sănătate mintală, precum şi cu familiile acestora. Este formator autorizat cu competenţe în elaborarea de programe de formare şi susţinerea de cursuri şi workshop-uri adresate profesioniştilor din domeniul educaţiei (cadre didactice, consilieri şcolari), sănătăţii (medici de familie, medici pediatri, psihologi clinicieni, medici psihiatri) şi protecţiei copilului (asistenţi sociali, asistenţi maternali) şi co-autor a numeroase publicaţii de consiliere şi psihoeducaţie destinate părinţilor şi adulţilor care lucrează cu copiii (seria de manuale de parenting „Cu părinţii la şcoală”, ghidul „Părinţi informaţi, copii sănătoşi”).


 • 4
  Afişează doar tema 4

  Modul Artă dramatică    Nicolae Mandea

  Nicolae Mandea, Conf. Univ. Dr., decan al Facultatii de Teatru din UNATC "I.L.Caragiale". Predă Scriere dramatică (din 2006) și Regie de teatru (din 1990). Este autor al volumului Teatralitatea - un concept contemporan. Texte publicate in volume (roMania after 2000: Five New Romanian Plays, New York, 2007, Ofensiva Generozitatii 2006-2008, Ed. Vellant, 2009, The Digital Generation Self-Representation, Urban Mythology And Cultural Practices, Cluj, 2011) si reviste (Alternatives theatrales, Scena.ro, Dilema veche).

  A participat la realizarea mai multor proiecte de cercetare și la coordonarea unor proiecte inițiate împreună cu studenti ai facultății (dramAcum, tangaProject, Desant, Ofensiva generozității). Membru al Consiliului AFCN, din 2009.

   

   Mihaela Beţiu

  Mihaela Beţiu este actriţă şi lect. univ. dr. al Facultăţii de Teatru din UNATC „I. L. Caragiale”  Bucureşti, actual prodecan şi fost director al Centrului de Cercetare al aceleiaşi facultăţi, redactor coordonator al revistei „Concept” şi al „Caietelor Bibliotecii UNATC”, autoare a programelor de titularizare şi definitivat, autoare a subiectelor pentru examenele naţionale susţinute de profesorii din învăţământul preuniversitar de specialitate, expert colaborator CNCS, traducătoarea ultimei ediţii a manualului „Improvizaţie pentru teatru” de Viola Spolin (Unatc Press, 2008), autoare a cursului „K. S. Stanislavski şi fundamentarea psihologică a artei actorului” (Unatc Press, 2011), editor de carte.

   


 • 5
  Afişează doar tema 5

  Modul TIC     Andrei Găitănaru

  Andrei Găitănaru este doctor în Ştiinţe Inginereşti, specializarea Automatică şi Calculatoare, Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti, cadru didactic universitar, şef Departament Informatică, la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti .

  Este autorul unor cărţi de specialitate, suporturi de curs universitar, articole de specialitate în domeniile tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, sisteme educaţionale şi eLearning. De asemenea,  a participat cu lucrări de specialitate la o serie de congrese şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Franţa, Spania, România şi SUA).

  Este conducător şi membru în diferite proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul educaţiei.

    Cornelia Maxim

  Cornelia Maxim este conferentiar doctor in cadrul Facultatii de Comunicare și Relații Publice  - SNSPA București. A fost expert consultant IROMA 1990-2002 și a coordonat activitatea de instruire si consultanta in informatica filiale regionale (1991 - 2003). A fost şef proiect si director programe de training & consultanta IROMA, Bucuresti, 1991-2002; şef proiect program COREPLICA - Comunicare si Relatii Publice prin Instruire si Consultanta Asistata - destinat administratiei publice locale din orase mici si mediul rural, (1999 - 2000); şef sector instruire IROMA, Bucuresti, din 1999-2002.

  Lucrari publicate: Aplicatii informatice de birou, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005; DTP - Desktop Publishing (format electronic), 2004; Manual ECDL - Modul 4 (Excel - format electronic), 2003; Manual ECDL - Modul 6 (PowerPoint - format electronic), 2003; Birotica in Management (format electronic), 2003; Mediul informational / informatic - suport al comunicarii (format electronic), 2002; Secretariat si corespondentă informational-electronica, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2001; COREPLICA - Comunicare si Relatii Publice prin Instruire si Consultanţa Asistata (coautor), 2000; Management imobiliar (coautor), 1999-2000.

  Altele: Examinator si trainer ECDL-Romania; Profesor invitat pentru cursuri in domeniul informaticii la INA- Institutul National de Administratie;

  Paula Copăcel

  Paula Copăcel este absolventa cursurilor de master la SNSPA (Management Educaţional şi Comunicare Instituţională), este licenţiată în cibernetică-statistică economică(ASE Bucureşti) şi în pedagogie pentru învăţământul primar-preşcolar (Universitatea Bucureşti).

  În perioada 2006-2008 a coordonat centrul ECDL – Şcoala Nr 59 Bucureşti.

  A participat cu elevii sau ca membru al juriului la concursurile şi olimpiadele de informatică şi TIC organizate de inspectoratele şcolare sau de cluburile copiilor. În perioada 2003-2005, a făcut parte din comisiile centrale sau judeţene de organizare a olimpiadelor şcolare de informatică ( evaluator la clasa a VIII-a).

  A fost metodist educativ şi metodist pentru învăţământ primar(sector 6). În aceasta calitate, împreuna cu ECDL România, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Teatrul „Masca” şi cu Primăria S6 a organizat concursuri de ecologie şi TIC (Concursul European de Ecologie şi TIC „@D_Eco”, mai 2006, Concurs Interzonal de TIC cu participare europeană “INFO-FAIR PLAY”, mai 2007, Concursul de TIC  „Info Fair Play” in cadrul Proiectului “Destine la răscruce”, iunie 2008).

  În prezent, urmează cursurile de master  ale Universităţii Bucureşti (Strategii inovative de învăţare) .În acest moment accesaţi site-ul ca vizitator (Autentificare)

Competente In Comunicare

Înapoi sus